Ekim sonu-Kasım temaları 2015
Paylaş » Ekim sonu-Kasım temaları 2015 yazısını FaceBook'ta paylaş Ekim sonu-Kasım temaları 2015 yazısını Twitter'de paylaş Ekim sonu-Kasım temaları 2015 yazısını Google'de paylaş Ekim sonu-Kasım temaları 2015 yazısını Delicious'ta paylaş Ekim sonu-Kasım temaları 2015 yazısını Digg'de paylaş Ekim sonu-Kasım temaları 2015 yazısını MySpace'de paylaş
 

Ekim sonu – Kasım temaları (Gezegen giriş haritaları)

23 Ekim 2015, Güneş’in Akrep burcuna ilerlemesi (Ayın ana temaları, dikkat çekici olaylar, yönetim ve idareyi ilgilendiren durumlar)Güneş’in Akrep burcuna ilerlediği ana ait haritada çift bedenli İkizler yükselirken, Güneş düşük durumda olduğu 6. evde yer alıyor. Aynı zamanda Ankara’ya göre yükselen burç derecesi üzerinde, Arabacı takımyıldızında yer alan Capella yıldızı bulunmakta. Bu yıldız agresif biçimde olmayan bağımsızlık ve hareket isteği ile ilişkili. Haritanın eksenlerinde gerek Ankara gerek İstanbul için hava elementinden burçlar olması, bu dönemde çevresel koşullar içinde hareketlilik, değişim ve akımlar, medyada canlanma, iletişimde hareketlenme olabileceğini gösteriyor. Ülke gündeminde çift durumların yaşanacağı anlaşılmakta. Yükselen burcun yöneticisi Merkür, 5. evde (halkın oyun, milletvekilleri, gençler, sanatçılar) Terazi (denge, koalisyon, uyum) kendi üçlüsünde, Venüs’le de (4. evde) karşılıklı etkileşim içinde mesud durumda görülüyor. Bu durum meclise canlılık, çokça iletişim ve değişim getiriyor. Merkür neredeyse “yanan yol’a” girmek üzere. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bolca tartışma ve denge oyunu oynanabileceğini de açıklıyor. Bu durum siyasi açıdan koalisyona işaret edebilir.

Merkür 1. (halkın durumu) ve 4.(toprak, ülke, içişleri) evlerin yöneticisi olarak Pluton’la karesinden ayrılarak, Uranüs’e karşıta yaklaşıyor. Milletvekilleri arasında bolca tartışma, yenilenme, farklı görüşler ve başkaldıran temalara ışık tutuyor. Yönetime ait koşullar açısından, haritanın tepe noktası 29 derecede (sonlanma, sıkışma) Saka burcunda görülmekte. Şans noktası da bu evde. Medya, TV, basına ait konularda şans ve ilerleme vurgusu, sol ögeler, daha insancıl, medeni vurgular yer alıyor. Şans noktasının yöneticisi Satürn şans noktasının 11. evinde, kazançlı bir alanda, devlete ait konularda yenilenme ve özellikle ideolojik, fikirsel alanda ciddiyet ve yenilenme, gerçekçi olma hali getiriyor.

Bu haritada yöneticileri, başkanları açıklayan Güneş sektdışında ve zayıf düştüğü 6. evde duruyor. Yöneticilerde zafiyet, hastalık, zayıflık ve kendini ifade edememe, boyun eğme var. Güneş-Neptün’le üçgen açı içerisinde, hayaller ve sanılar ağır basıyor. Buna karşılık halkın durumunun göstergesi Ay, Balık’ta Hayz durumunda. Ay’ın ışığı büyümekte.

Halkın genel durumunu, değişimleri açıklayan Ay yine çift vücudlu Balık burcunda, 10. evde, (yönetime ait dalgalanma ve değişim) Neptün’den ayrılırken, Pluton’a ve Venüs’e gidiyor. Halkın oldukça alıcı, etkilenir ve hayallere açık olduğu görülmekte. Ay bu etkiden yavaş yavaş ayrılmaya başlıyor. Ay’ın Venüs’ün kısmi asaletinde olması ve Venüs’e (karşıt) ilerlemesi, toprağa, ülkeye, güvenliğe ait konularda (4. ev) denge arayışını, denge eksikliğini, bunun kapatılmasını istediğini göstermekte. Ay'ın Balık burcunda olması toplumda altta kalanları, zayıfları, kurban haline gelenleri olumlu yönde öne çıkarıyor.

Haritada 4. evde hem Venüs’ün hem de Mars’ın olması ülkede husumet, ayrışma ama bir yandan da denge ve uyum isteklerini bir arada göstermekte. Ortasında yer alan Jüpiter (burcun tam ortasında) (Jüpiter Ay’ın da dispozitörü) bu alana güçlü bir vurgu getirmekte.

Tepe noktasının (MC) yöneticisi Satürn’ün 7. evde yer alması, yönetime ait konulara ilişkiler, ortaklık, uzlaşı ya da karşıtlık boyutu getirmekte. Jüpiter aynı zamanda 7. evin de yöneticisi. Haritada Satürn noktasının Koç burcunda 11.evde olması yönetime ait konularda yeni başlangıçlara, 11. evdeki Uranüs gelecek beklentiler yönünde heyecan ve yenilenmeye işaret.

8. evde Oğlak burcunda Pluton yönetimi ve devleti içeren konularda kriz göstergesi. Bu kriz (8.ev) 4. evdeki (toprak, vatan) savaş, huzursuzluk ve çatışmalardan(Mars) besleniyor. Ancak partil açıdaki Venüs denge ve uyum destekçisi.

2 Kasım 2015 Merkür’ün Akrep burcuna ilerlemesi (Hareket, ticaret, anlaşmalar, evraklar, iletişim, ulaşım, medya, gazeteciler, öğrenciler ile ilgili konular)Merkür’ün seçimlerin hemen ardından Akrep burcuna ilerlemesi haberlerde ve iletişimde kapalı durumlara, krizlere, huzursuzluklara işaret edebilir. Bu haritada Merkür aynı zamanda 12. evde ve yanmış durumda gözüküyor. Bu nedenle bilgi ve iletişimde gizlilik, sıkıntılar, hesaplamalarda problemler, medyayı, ticareti, anlaşmaları ilgilendiren konularda açık olmayan durumlar söz konusu olabilir. Merkür’ün aynı zamanda yönetimi, hükümeti anlatan 10. evi ve muhalefeti, karşıt durumları açıklayan 7. evi yönetiyor olması politikada ve ülke idaresi konusunda gizli kalan nedenler yüzünden  zorluklar olabileceğini gösteriyor.

Haritada Yay burcunda Satürn yükseliyor. Bu dönemde uluslar arası bağlamı olan koşullar dikkat çekerken, bu alanda kısıtlamalar, gerçekçi olma ihtiyacı görülmekte. Halkın durumunu, iletişimini ilgilendiren konularda kısıtlamalar mümkün. Aynı zamanda ekonomiye ilişkin haberler, görüşmeler (2. ev Oğlak) ve yakın komşulardan, eğitimden kaynaklanabilecek gelişmeler de bu sıkıntılı, engelli bakışın kaynakları arasında olabilir. İletişim ve haberleşmeye ilişkin konular çerçevesinde, haritanın tepe noktasında Başak burcunda yer alan Venüs-Mars birleşimi de özellikle sınır komşulardan kaynaklanan savaş-barış temalarına, içerisinde çekişme ve uyumsuzluk olabilecek temalara işaret ediyor.

Ankara’ya göre ise tepe noktasında 0 derece Terazi burcu görülmekte. Bu gösterge denge, diplomasi, uyum ve koalisyona ilişkin koşullara işaret ediyor olabilir. İstanbul ve çevresindeki koşulların daha huzursuz olduğu görülmekte. Mars tepe noktası İzmir’den geçmekte. Bu nedenle bu dönemde İzmir ve yakınlarında, haritada kırmızı düşey çizginin düştüğü alanlara yakın yerlerde çatışmalar, huzursuzluklar ve ayırıcı temalar dikkat çekmekte.


 
Haritada Ay’ın Yengeç burcunda 8. evde olması halkı endişeye, güvensizlik ve korkuya yöneltebilecek haberler olabileceğini açıklıyor.

Ayrıca Yay burcunun yükselmesi, Jüpiter’in 10. evde olması ve 9. evdeki şans noktası bu dönemde uluslar arası konulara, akademik alana, medyayı ve ideolojileri ilgilendiren konulara dikkat çekmekte, bu alanları ilgilendirebilecek fırsatları da aydınlatmakta.

8 Kasım 2015, Venüs’ün Terazi burcuna ilerlemesi (dengeyi, barışı, huzuru, güzelliklere, sanatı, kadınlara ait konuları, para ve harcamaları, keyifleri ilgilendiren durumlar)Venüs ve Mars ardı ardına Terazi burcuna ilerliyorlar. Venüs 8’inde, Mars ise 12’sinde Terazi’ye geçmekte. Aslına bakılırsa, Mars Venüs’e rahat vermiyor. Terazi burcundaki Venüs, dengeyi ve karşımızdakini daha fazla düşünmeyi, anlamayı, diplomasiyi anlatır. Bu gezegenler aynı zamanda ülkemizin de haritasında vatanı, toprağı, iç işlerini anlatan 4. eve geçmekteler. Venüs’ün Terazi burcuna ilerlemesi olumlu adımlar, tutumlar ve denge ihtiyacının vurgulanması olarak görülebilir. Ancak maalesef bu dengeyi bozan kışkırtıcı nedenler ve tartışmalar da var.

Venüs-Terazi haritasında Boğa burcunun son derecesi yükselmekte. Ankara’ya göre İkizler burcunun ilk dereceleri yükseliyor. Dolayısıyla İstanbul ve Ankara arasında önemli ayrışmalar var. İstanbul’da daha çok ekonomik konular, istikrar ve güveni ilgilendiren temalar yaşanırken, Ankara’da Venüs için daha pozitif bir görünüm oluşmakta. Ancak her iki yerde de yükselen yöneticileri 6. eve düşmekte. İstanbul için bu dönemde kadınlarla ilgili sıkıntılar, problemler ya da çalışan, emekçi kadınlara ait konular, gerçekçi olmayı gerektiren sınırlamalar (sekstil Satürn) söz konusu. Ankara için ise, yine çalışanlar, devlet kurumları, devlette çalışanlar (ordu dahil) açısından dikkat çekici değişiklikler gündeme gelebilir. Ankara haritasında Merkür kare MC çalışanlar, yönetim, yönetsel uğraşlar ve kadrolar açısından dikkat çekici görünmekte.

12 Kasım 2015, Mars’ın Terazi burcuna ilerlemesi (savaşa, mücadeleye, tartışmalara, huzursuzluklara, şiddete, savunma konularına, motivasyona, askeri konulara ait durumlar)Terazi burcundaki Mars dengesiz ve kolayca kışkırtılabilen bir görünüm sergiler. 12 Kasım’la birlikte, yurtiçi konularında, iç güvenlikte, toprağa ait konularda kritik gelişmeler ve hoş olmayan durumlar gündeme gelebilir. Ülkemizin doğum haritasında da aynı konum olması bu gelişmeleri daha belirgin kılmakta. Sanki barış için savaş söz konusu. Bu dönemde Venüs de Terazi’de belirli bir denge ve barış arayışı getirmekle birlikte, bu dengeyi sarsabilecek hassas durumlar olacağı görülmekte.

Mars-Terazi haritasında, Aslan burcu yükselirken Mars sınır komşuları, yakın çevreyi gösteren 3. evde yer alıyor. Dolayısıyla sözünü ettiğimiz hararetli koşulların özellikle Suriye ve diğer komşu ülkelerden kaynaklanması çok mümkün. Haritada Akrep burcunda, dip noktasına yakın duran Güneş ve Merkür (Güneş yükseleni de yönetiyor) toprak güvenliğini ve yönetimi, liderliği içeren konularda büyük hassasiyet, mücadele ve odaklanma getiriyor. Zira Mars aynı zamanda Güneş’in de dispozitörü olarak görülmekte. Son derece kritik bir süreçten geçmekteyiz. Jüpiter’in yardımcı bir açıda olması belirli bir desteğe ve imkanlara işaret etmekte.

Bu dönemde halkın durumunu açıklayan Ay Yay burcunda, Satürn’le yan yana görülmekte. Halk daha istekli, gösteri içinde. Kendi fikir ve ideolojilerini öne çıkarmak istiyor ancak bir yandan da kısıtlanma içerisinde. Ay’ın 12. evin yöneticisi olması azınlıkları ve toplumda altta kalmış olanları da öne çıkarıyor olabilir. Yeniay durumu güçlü bir ortaya çıkış vurgusu getirmekte. Diğer yandan bolca kafa karışıklığı da var.(Neptün kare)

Ayrıca bu dönemde yöneticilere, liderlere, baba figürlerine yönelik önem arzeden koşullar da dikkat çekiyor. (Yükselen Aslan, Güneş 4. evde) Sanki tüm bu göstergeler ülke güvenliği, toprak ve iç işleri açısından güçlü hassasiyetler, kırılganlıklar oluşturmakta.

18 Kasım 2015, Neptün’ün düzgün harekete geçmesi (İdeallere, hayallere, toplumsal/kollektif konuları ilgilendiren trendlere, içerisinde ruhsal arayışlar, inançlar ve kültürel temalar olan gelişmelere ait koşullar)2011 yılından bu yana Balık burcunda ilerleyen Neptün global anlamda hassasiyet gerektiren olaylara, kollektifi içine alan, merhamet ve vicdan gerektiren olaylara, kurban durumuna düşüren  doğa olaylarına işaret etmekte. Kollektif vicdanı anlatan gelişmeler bugünlerde daha fazla ortaya çıkabilir. Bu olaylar doğa olayları (suları, denizleri ilgilendiren gelişmeler) şeklinde olabileceği gibi, sosyal politikalar ve dini de içine alacak şekilde gelişen olaylar biçiminde olabilir.

Bu haritada Ankara ve İstanbul’a göre İkizler burcu yükselmekte ve özellikle Ankara için Neptün haritanın tepe noktasına çok daha yakında durmakta. Bu derece aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Güneş’ine de işaret ediyor. Dolayısıyla bu dönemde, önümüzdeki aylarda, 2016 Haziran ortasına kadar yönetsel alanda, devleti ilgilendiren koşullar içerisinde belirsizlikler ve karmaşa olabilecek koşullar içinde geçiyor olabiliriz. R. Hakan Kırkoğlu
 
 

 
Paylaş » Ekim sonu-Kasım temaları 2015 yazısını FaceBook'ta paylaş Ekim sonu-Kasım temaları 2015 yazısını Twitter'de paylaş Ekim sonu-Kasım temaları 2015 yazısını Google'de paylaş Ekim sonu-Kasım temaları 2015 yazısını Delicious'ta paylaş Ekim sonu-Kasım temaları 2015 yazısını Digg'de paylaş Ekim sonu-Kasım temaları 2015 yazısını MySpace'de paylaş

2016`da Türkiye...
2015`te Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
2012`de Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2011`de Türkiye...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2018 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency