Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018
Paylaş » Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018 yazısını FaceBook'ta paylaş Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018 yazısını Twitter'de paylaş Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018 yazısını Google'de paylaş Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018 yazısını Delicious'ta paylaş Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018 yazısını Digg'de paylaş Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018 yazısını MySpace'de paylaş
 

Üç aylık rapor
İlkbahar 2018

Kritik görünümler

Bu ilk sayımızda 2018 İlkbahar mevsiminde gündeme gelen astrolojik öngörülere yer veriyoruz. 20 Mart’la başlayan bu sürecin son derece kritik ve tetikleyici olaylara işaret ettiği görülüyor. Hemen ilkbaharın başlangıç noktasına yakın bir zamanda, 17 Mart’ta Mars’ın Oğlak burcuna ilerlemesi özellikle savaş, mücadele ve çatışma içeren konuların öne çıkabileceğini göstermekte. Üstelik Mars 2 Nisan tarihinde Oğlak burcundaki Satürn’le de birleşiyor olacak. Eski astrologların çok önem verdiği bu astrolojik görünüm her açıdan hırslı, iddialı olma ve zor şartlarda harekete geçme gerekliliğine işaret etmekte.

Savaş gezegeni Mars’ın Oğlak burcuna ilerlediği gün olan 17 Mart’ta Balık burcunda gerçekleşen yeniay, ülkemiz haritası üzerinde uluslararası konuları açıklayan alana düşerken, Mars temasını da tetikleyebilecek bir derecede bulunuyor. Aynı günlerde dış politikamızı ve açık düşmanlıkları öne çıkaran koşullar da dikkat çekmekte. Dolayısıyla bu dönemde, ülkemizin özellikle Ortadoğu’da, güney sınırlarımızı ilgilendiren konular içerisinde (Suriye ?) son derece dikkatli, gerçekçi bir önlemcilikle hareket etmesi gereken koşullar var.Ankara’ya göre, ilkbahar haritasında, toprağı, vatanı ve güvenlik temalarını anlatan Terazi burcu yükselmekte. Bu burç aynı zamanda diplomatik dengeler, savaş ve barış temaları ile yakından ilgilidir. Benzer şekilde, ittifaklar ve açık düşmanlıklar evinde görülen Güneş ve haritanın dip noktasında yer alan ve Güneş’le kare açı yapan savaş gezegeni Mars, bu dönemde, ülkemizin 20 Ocak’tan bu yana müdahil olduğu Afrin harekatı çerçevesinde, ve bu yazı yazıldıktan sonra gündeme gelen olaylar neticesinde, son derece kritik olayların meydana gelebileceğine işaret etmekte. Kuşkusuz bu durum, ülkemizin son zamanlarda ABD ile gerilen ilişkilerini daha tehlikeli boyutlara götürebilecek nitelikte. Zira dikkat çekici bir biçimde, Güneş-Mars karesinin ABD, Washington için çıkarılan haritada da, çatışma ve karşıtlıklar içeren alana düştüğünü görmekteyiz. Kuşkusuz bu durum, sadece Türkiye-ABD ilişkilerini değil, ABD’nin diğer güçlerle olan ilişkilerinde de, örneğin Rusya ile de, yansıma bulabilir. Nitekim, Moskova üzerinden bakıldığında da, bu döneme ait haritada, yine Terazi burcu yükselirken, bu kez Satürn dip noktada yer alıyor.

İstikrar Endeksi
Bu çalışma için özel olarak hazırladığım İstikrar Endeksi global olarak dünyadaki genel istikrarın bir göstergesi. Bu endekste yukarıya yönelim, artan politik istikrarı ve tazelenen güveni, aşağı inişler ise artan dengesizlikleri, yönsüzlüğü anlatmakta. Endeksin hızlı inişleri savaş riskinin de arttığını açıklıyor. Aşağıdaki tabloda, 2018 yılına ait endeksi görmektesiniz. Endeksin genel yönünün aşağı doğru olduğu görülürken, toplam endeksin (mor) yılın ilk çeyreğinde daha hızlı bir iniş gösterdiği farkediliyor. 
 


Kısa, Orta ve Uzun Vadedeki Eğilimler
Satürn ve ötesi gezegenlerin ele alındığı uzun vadeli trendlerin 2021-2023 arasında dip yapacağı görülmekte. Bu görünüm dünyada gelişen sosyal, ekonomik ve siyasi trendlerin dikkat çekici bir belirsizlik, yönsüzlük ve dengesizlik içerisine gireceğini açıklamakta. 2020 sonunda gerçekleşecek olan Jüpiter/Satürn ilişkisi bu tarihten itibaren orta vadede yeni bir başlangıç ve yön kazanmaya işaret ediyor olsa da kısa vadede, 2018 sonuna kadarki dönemde ana yön aşağı doğru görülmekte. Kısa vadede 2018 Temmuz ayına kadar geçici bir yükseliş görülse de yılın ikinci yarısında kısa vadedeki göstergeler de artan belirsizliklere işaret etmekte.

Mars/Saturn-Mars/Jüpiter kıranları ve döngüleri

Riskli Zamanlar – Her noktadan Mars çıkıyor

Dünya astrolojisinde siyasi, sosyal ve ekonomik olayları değerlendirirken, gezegen kavuşumlarını değerlendirmek önemli bir gelenektir. Osmanlı’da müneccimler buna kıran adını verirlerdi. Jüpiter ve Satürn’ün birleşimleri kıran-ı ulviyyin, Mars-Saturn birleşimlerine de kıran-ı nahseyn (kötülerin birleşimi) adını vermişlerdir. Gezegenlerin sinodik (buluşma) birleşimlerine ait haritalara bakarak, o dönemde hangi coğrafyada nasıl gelişmelerin beklenebileceği üzerinde yorumlarda bulunabilir.

Ülkemizin Suriye’nin kuzeyinde giriştiği askeri operasyon bu açıdan incelenebilir. Mars-Satürn birleşimleri (kıran) bu açıdan önemli bir göstergedir. Bu birleşmeler yaklaşık 2 yıl ara ile tekrar ederler. Önümüzdeki ilk birleşme ise 2 Nisan 2018 tarihinde, Oğlak burcunun 8 57 derecesinde gerçekleşecek. Bu ülkemiz açısından son derece önemli bir birleşme zira ülkemizin yükselen burcunun tam karşısında, açık düşmanlıkları ve çatışmaları gösteren gösteren 7. Evinde olacak. 7. Ev dünya astrolojisinde açık düşmanlıkları, anlaşmaları ya da savaşları açıklayan alandır. Kuşkusuz bu durumun, özellikle ülkemizin ABD
ile olan ve gittikçe ısınan ilişkileri açısından büyük önem ve dikkat arz ettiğini söylemeye bile gerek yok.

2 Nisan’da gerçekleşecek olan Mars-Satürn birleşmesine baktığımızda, Ankara açısından son derece kritik ve çarpıcı koşullar görmekteyiz. 


 
Bu haritada birleşimin neredeyse IC’nin üzerinde gerçekleştiğini görmekteyiz. Bu oldukça alarm verici ve riskli olabilecek bir astrolojik işaret. 4. Evdeki dip noktası doğrudan toprak, vatan ve ülke güvenliği ile ilgili koşullara işaret etmekte. Mars-Satürn birleşimleri ordular, askeri koşullar, devleti ve siyaseti ilgilendiren gelişmelerle yakından ilişkilidir. Birleşmenin Ankara’ya göre böyle hassas bir noktada gerçekleşmesi yanında doğum haritasında da yükselen burcun tam karşısında olmasına dikkat etmek gerekiyor. Aynı zamanda bu birleşim Güneş’le ve geri giden Merkür ile de yukarıdan kare açı kurarak, koşulların yönetimi, liderleri yakından etkisi altına alabileceğini göstermekte. İki sert doğalı gezegenin birleşimi sadece Nisan ayı ile sınırlı kalmayacak ve etkilerini önümüzdeki iki yıl boyunca da hissettirecek. Bu açıdan bakıldığında, ülkemizin doğum tarihi olan 29 Ekim 2018, 21 Ocak 2018, 8 Nisan 2019 ve özellikle 14 Haziran 2019 tarihleri önemli aşamalara işaret etmekte. Durum böyle olunca, Mars’ın Oğlak burcuna ilerleyeceği 17 Mart tarihine yakın gerçekleşecek olan olaylara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bu tarih aynı zamanda ilkbaharın başladığı 20 Mart’a da çok yakın gözükmekte, dolasıyla
getireceği enerjiyi, temaları iyice güçlendirebilir.

Bu haritaya daha yakından baktığımızda, ülkemizin Mars’ının da haritanın yükselen burcu üzerinde olduğu görülüyor. Önemli dereceler tetiklenmekte. Ülkemiz bu dönemde genişleme ve risk almayı açıklayan Jüpiter dönüşünü de yaşamakta, Neptün ise ülkemizin yönünü açıklayan tepe noktasının (MC) üzerinden geçmekte. Haritada Ay ve Güneş’in Mars yönetiminde burçlarda olması, Ay’ın Mars/Satürn’le olan yakın açısı, savaş gezegeni Mars’ın her açıdan ön planda kalacağını açıklamakta. 31 Mart’ta 10 derece Terazi burcunda gerçekleşecek olan dolunay da, ülkemizin 7 derece Terazi burcundaki Mars’ına işaret etmekte. Bu dolunayın Mars/Satürn birleşimi ile doğrudan kare açısı oluşturması pek çok açıdan kritik, büyük stresler doğurabilecek göstergeler. Kuşkusuz böyle bir dönemde liderleri ilgilendiren konuların fazlasıyla ön planda olacağı görülmekte.

Aynı dönemde, ülkemizin Ay dönüşü haritasında da, Mars açık düşmanlıkları anlatan 7. Evden, Satürn’le birlikte yükselen burca karşıt durmakta. Ülkemizin 2017-18 yıllık haritası üzerinden incelendiğinde, bu dönemde, 29 Mart-29 Nisan arasında, toprak ve ülke güvenliğini anlatan ve içinde de Mars olan Terazi burcu aylık profeksiyonu yaşanırken, Nisan’ın ilk haftası, 7 Nisan civarı özellikle tetikleyici, önemli astrolojik unsurlar içermekte. 


 
Ülkemizdeki gelişmeler

28 Şubat’tan 29 Mart’a kadar olan dönem

Bu dönemde, yakın ve sınırdaş komşularla ilgili gelişmeler, uluslararası bağlamda önem kazanmakta. Ancak 1-3 Mart günleri civarında karmaşa, skandallar ya da belirsizlik içeren konulara vurgu var. Bu dönemde ülke gündeminde toparlanma ve yön bulma arayışı var ancak ikilemler de sürüyor. Söylemler, ideolojiler, uluslararası bağlamda ya da akademik alanda, ya da medyayı da içine alabilecek konular çerçevesinde dikkat çekmekte. 7-9 Mart günlerinde görüşmeler, anlaşmalar ve dış politikayı ve aynı zamanda iç işlerini, ülke güvenliğini ilgilendiren konular öne çıkmakta.
14-16 Mart günlerine özellikle dikkat edilmeli. Bugünlerde yönetimi ilgilendiren ciddi yükler, sorumluluklar uluslararası bağlamda önemli ve kısıtlayıcı da olabilir. 20 Mart’tan başlayarak hükümeti, girişimleri ve cesaret göstermeyi, adım atmayı ilgilendiren gelişmeler hız kazanmakta. Bu gelişmeler ekonomik konularla ilgili olduğu kadar, bizim için korku ve endişe kaynağı olabilecek durumları da ilgilendiriyor olabilir. Yönetsel alanda liderlik önem kazanmakta. 23-25 Mart tarihlerine özellikle dikkat edilmeli. Bugünlerde ani ve kopartıcı gelişmeler, riskli durumlar ve gerek yurtiçi güvenliğini, gerekse ekonomik konuları etkileyebilecek
durumlar gündeme gelebilir.

Ayrıca 2 Mart – 17 Mart arasında dış siyaset, diplomasi gereği ve açık düşmanlıklara vurgu artmış durumda. Kısıtlayıcı unsurlar söz konusu.

17 Mart – 31 Mart arasında lideri ve istikrarı ilgilendiren koşullar, hassasiyetler ve önemli stresler var.

29 Mart’tan 29 Nisan’a kadar olan dönem
Bu dönemde, yurtiçinde güvenlik, toprağı ve vatanı ilgilendiren konulara önemli bir vurgu var. Aynı zamanda hükümetin, yönetim ve liderlik temalarının da öne çıktığını görüyoruz. Bu gelişmeler bir yandan da ekonomik konuları ve beklentileri yakından etkiliyor olabilir. Kriz çıkarabilecek koşullara, düşmanlıklara, savaş tehditi oluşturabilecek gelişmelere özellikle dikkat edilmeli. 6-9 Nisan günleri bu açıdan çok dikkat çekici olabilir. Sınırdaş komşularla ilgili durumlar öne çıkmakta. Yılın en hassas günlerinden geçiyor gibiyiz. Benzer şekilde 13-17 Nisan günlerinde de hükümeti, yönetimi ilgilendiren koşullar ağır basmakta. Bu konular ittifak edilen ülkelerle olan ilişkileri de yakından ilgilendiriyor olabilir. Bu süreçte, 20 Nisan’dan 21 Mayıs’a kadar devam eden günlerde sınırdaş komşuların güvenliği, gelecek vizyonumuz, istikrar ve huzur arayışımız vurgulanmakta. Çok önemli sonuçlar ve değerlendirmeler içerisindeyiz. Bu gelişmeler hem diplomatik olmayı hem de endişe ve korku yaratan konuları içine almakta. 22-25 Nisan arasında uluslararası gündemin neden olduğu beklentiler, diplomatik dengeler ve yönetimi ilgilendiren konular açısından hassas gözükmekte.
 
Ayrıca 31 Mart- 16 Nisan arası çok önemli ve kritik, liderlik, hükümet ve ordu gibi konulara önemli vurgular getirmekte. 16 Nisan – 30 Nisan arasında uluslararası ilişkiler, ideolojik konular açısından daha dengesiz ve karmaşık olabilir. Yönetimle ilgili ani gelişmeler söz konusu.

29 Nisan’dan 29 Mayıs’a kadar olan dönem
Bu dönem yılın en kritik konularını gündeme getirmekte.  Bir yandan içinde bulunulan ittifaklar, dengeler ve diplomatik konular, bir yandan da ülke güvenliği, toprak ve vatana ait gelişmeleri öne çıkarıyor. Kriz çıkaran, korku yaratan konular var ve doğal olarak bu gelişmeler ekonomik göstergeleri, TL’nin durumunu da yakından etkileyebilir ve dengesizlik yaratabilir. 1-3 Mayıs günlerinde halkın durumunu, güvenliğini öne çıkaran temalar var. Bu konular gençlerle ve halkın tercihleri ile ilgili durumları etkilemekte. Benzer biçimde 6-8 Mayıs günlerinde de medyayı, iletişimi ve görüşmeleri içine alan gelişmeler yer alabilir. Genel olarak bu süreçte, ülkemizin beklentileri, gelecekte elde etmek istediği güven ve istikrar konusu, ekonomik gelişmeler öne çıkmış gibi gözükmekte. 21 Mayıs sonrasında iç işlerinde teröre, gizli faaliyetlere dikkat edilmesi gereken bir süreç başlıyor. Bu 22 Haziran’a kadar önemini sürdürebilir. Çift durumlar, gizli faaliyetler açısından daha dikkatli olunması gereken günlerde olacağız. 23-26 Mayıs tarihlerinde de, yurtiçindeki huzursuzluk, güvensizlik söz konusu olabilir ve bu gelişmeler uluslararası alanı da içerebilir.

Ayrıca 30 Nisan – 15 Mayıs arasında yine ideolojik konular, uluslararası planda görüşmeler açısından dikkat çekici 15 Mayıs – 29 Mayıs arasında yakın ve sınırdaş komşular, uluslararası ilişkiler ön planda kalmaya devam ediyor. Hükümeti ve meclisi ilgilendiren gelişmeler de dikkat çekmekte.

29 Mayıs’tan 29 Haziran’a kadar olan dönem
Bu dönemde bir yandan gizli ve elde olmayan nedenler yüzünden kayıplar, ülke içinde çift durumlar, ikilik ve huzursuzluk dikkat çekmekte. Bir yandan da, uluslararası bağlamda cereyan eden koşullar, aynı zamanda ülke çalışanlarını, kurumları, belki de orduyu da gündeme alan temalar gündeme gelebilir. Belirsizlikler ve karışıklar işleri zorlaştırabilir. 31 Mayıs – 2 Haziran bu açıdan çok bulanık ve karmaşık yaşanabilir. 7-9 Haziran günlerinde sınırdaş komşularla ve kriz, endişe çıkarabilecek konulara dikkat etmek gerek. Özellikle 13-19 Haziran günlerinde hükümeti, yönetimi ve iç işlerindeki konuları ilgilendirebilecek sıkıntılar, engeller, olumsuzluklar dikkat çekiyor. Bugünlere özellikle dikkat etmek gereği var. 22 Haziran’dan başlayarak nispeten daha destekleyici konular var. Bu süreçte, meclisi, halkın tercihlerini ve aynı zamanda muhafazakar temaları, halkın ihtiyaçlarını öne alan adımlar daha kolay atılabilir. Gençlerle ilgili gelişmeler yanında turizm ve eğlence konusunu içeren faaliyetler öne çıkabilir. Ülke gündeminde yeniden bir toparlanma söz konusu olabilir.

Ayrıca 29 Mayıs – 13 Haziran arasında yurt içindeki konular, toprak ve vatanı, halkın güvenliğini ilgilendiren gelişmeler açısından riskli ve tehlikeli işaretler gösteriyor. 13 Haziran – 28 Haziran arasında büyük riskler, korku ve endişe yaratan olaylar söz konusu olabilir. Gizli faaliyetlere ve yıkıcı olaylara daha açık.

ABD’nin durumu
ABD’nin durumu 2017’den gelen döngüler içerisinde karmaşa, bulanıklık ve akılcı olmayan, ikilem içeren koşullar içeriyor. Uluslararası alanda, büyük yükler,sıkışma ve müttefiklerle güç savaşı vurgulanmakta.

2018 İlkbaharında,
20 Mart’a kadar olan dönemde bu karmaşayı toparlama gereği, uluslararası ticaret ve ilişkiler bağlamında hassasiyet ve kriz çıkaran koşullar vurgulanmakta. 4-6 Mart tarihleri bu bakımdan dikkat çekici. 4 Mart-4 Nisan arasında yönetsel konuları, devletin işleyişi ve düzenini ilgilendiren temalar öne çıkarken, krizler, güvenlik teması özellikle dikkat çekmekte. 17 Mart’taki yeniay ekonomik konular yanında, yönetsel baskılar, araştırmalar, özellikle Trump yönetimini sıkıştıran araştırmalar açısından önemli olabilir.

20 Mart-20 Nisan arasında doların değeri ve ekonominin gidişatı açısından daha hızlı hareket ve kararların alınabileceği bir dönem olarak görülmekte. Aynı zamanda 4 Nisan’dan başlayan süreçte, devletin yönetimi, bürokratik gelişmeler ve Trump yönetimi açısından hukuksal alanda daha test edici olabilir. Nisan ayı bu bakımdan son derece kafa karıştırıcı ve bulanık. Bu süreçte, 12 Nisan civarında gerek yönetimi, gerekse senatoyu ilgilendiren hassasiyetler dikkat çekici. 4 Nisan sonrasında hızlı bir biçimde gündeme gelecek konulara özellikle dikkat etmek gerekecek. Zira bu yeni gelişmeler, hem genel olarak halkı hem de güvenlik konularına özel bir vurgu getirmekte. 15 Nisan’daki yeniay da riskli, askeri konulara, komşularla ilişkilere, genel olarak devlet düzeyinde görüşme ve yazışmalara sert bir yoğunluk getirmekte.

20 Nisan – 21 Mayıs arasında, ABD’de istikrar ve huzurun, ekonomik görüşmelerin, komşularla olan ilişkilerin önem kazandığı bir dönem. 29 Nisan’daki dolunay kontrol edilemeyen gizli konulara, yıkıcı faaliyetlere, riskli durumlara dikkat çekiyor. Nitekim 4 Mayıs-4 Haziran arasında gizli düşmanlıklar, elde olmayan yıkıcı nedenler ve halkı yıpratabilecek terör konusu daha çok dikkat çekebilir. Daha fazla kayıp ve sıkıntı vurgulanmakta. Ayrıca Mayıs ayının sonuna doğru istihbarat konuları, şüphe ve gizli konularla ilgili gelişmeler ön planda. Bu süreç, özellikle Mayıs’ın ikinci yarısı daha depresif ve negatif görülmekte.

21 Mayıs – 22 Haziran döneminde ise, ülke iç işlerinde çift durumlar, toprak ve iç güvenlik konularına vurgu, gençleri ve öğrencileri konu eden gelişmeler öne çıkarken, 4 6 Haziran sonrasında yeni girişimler, bitişlerin ardından yeniden odaklanma, başlangıçlar var.


 

 
Paylaş » Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018 yazısını FaceBook'ta paylaş Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018 yazısını Twitter'de paylaş Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018 yazısını Google'de paylaş Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018 yazısını Delicious'ta paylaş Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018 yazısını Digg'de paylaş Üç Aylık Rapor - İlkbahar 2018 yazısını MySpace'de paylaş

2016`da Türkiye...
2015`te Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
2012`de Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2011`de Türkiye...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2019 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency