14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye
Paylaş » 14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye yazısını FaceBook'ta paylaş 14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye yazısını Twitter'de paylaş 14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye yazısını Google'de paylaş 14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye yazısını Delicious'ta paylaş 14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye yazısını Digg'de paylaş 14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye yazısını MySpace'de paylaş
 

R. Hakan Kırkoğlu

14 Ekim’de yeniayla birlikte kısmi Güneş Tutulması meydana gelmekte. Tutulma Terazi burcunun 21 06 derecesinde gerçekleşecek. NASA’dan edindiğim bilgiye göre tutulma 4 saat 10 dakika sürecek.
Tutulmalar özellikle dünya/politik astrolojide olumlu biçimde değerlendirilmezler. Bununla birlikte tutulmaların genel olarak ani olayları, birden patlak veren gelişmeleri, tıpkı iskambil oyununda çekilen bir Joker kartı gibi, olayların gidişini hızla değiştiren, sıçramalar getiren doğaları olduğunu söyleyebiliriz. Kuşkusuz tutulmanın Terazi burcunda gerçekleşiyor olması, bu ani değişikliklerin ve açılımların dış ilişkilerde, diplomasi ve günlük hayatımızda ilişkilerimize yansıyabileceğini söyleyebiliriz. Tıpkı Türkiye’nin AB İlerleme raporundaki gelişmeler gibi. Bu yazı dünya astrolojisini konu aldığı için kendi bireysel haritalarınız üzerinde durmuyorum ancak kendi haritanızda da tutulmanın gerçekleştiği 21 derece Terazi’nin hangi eve düştüğüne bakabilirsiniz. Örneğin bu parasal konuları ve kaynakları anlatan 2. ev ise, ilişkileri ve anlaşmaları da içine alabilecek ani gelişmelerin özellikle maddi durumunuzu etkileyeceğini söyleyebiliriz.

14 Ekim tutulması 4s 10 d süreceğinden etkisinin 4 yıldan daha fazla bir süreye yayılacağını da söylemeliyiz. Ancak tutulma derecesi ülkemiz açısından yükselen burca yakın gerçekleştiği için (Ankara için tutulma haritasında 8 derece Terazi burcu yükseliyor) tutulmanın etkilerini özellikle bu 4 yılın ilk 1/3’lük döneminde, başka bir deyişle, hemen önümüzdeki 16 aylık dönemde etkin olacağını görmekteyiz. Ayrıca tutulma Terazi gibi öncü nitelikte bir burçta gerçekleştiğinden etkileri hemen, şimdi, hızlı bir biçimde şekilleneceğe benziyor.

Ankara’ya çıkarttığımız Güneş Tutulması haritasında yeniay bir ülkenin imajını, halkını ifade eden 1. evde (yükselen burç) gerçekleştiğinden söz konusu olayların doğrudan ülkemizi çok güçlü bir biçimde etkilediğini görmekteyiz. Gerçekleşen yeniay yeni başlangıçların da işaretçisi ve bu başlangıçlar Terazi burcunda doğrudan diplomatik ataklara işaret etmekte. Ayrıca bu haritada ilişkileri ve anlaşmaları da anlatan 7. evde Koç burcunun yer alıyor olması ve Koç’un yöneticisi olan MARS’ın da hemen yükselen burç derecesi üzerinde olması, anlaşmaların ne kadar önemli ve harekete geçirici olacağını açıklamakta. Mars Terazi burcunda temel asaleti bakımından zararlı konumda olduğu için bu anlaşmaların içinde huzursuzlukların, tartışmaların da yer aldığını görmekteyiz. Ayrıca Mars haritada 2. evi de yönettiği için (bu alanı Akrep burcu kesiyor) ve bu evin girişinde Güney Ay düğümünün de yer alması söz konusu diplomatik hareketliliğin doğrudan parasal konulara, ekonomiye ve ülkemizin finansal değerlerine de yansıyacağını söylemeliyiz.

Bu tutulma haritasında en dikkat çekici gezegenin yine MARS olduğunu görmekteyiz zira Mars hemen yükselen burcun üzerinde, haritanın en önemli köşesinde yer aldığını görüyoruz. Ayrıca AB İlerleme raporun açıklanması ülkemizin haritasında Mars dönüşü sırasında gerçekleşti. Mars doğası gereği kötücül (malefik) bir gezegendir ve diğer malefik Satürn de haritanın tepesinde 10. evde yine zararlı olduğu Yengeç burcunda durmaktadır. Kısaca iki malefik güç haritanın köşelerini tutarken, iki yararlı, iyicil (benefik) gezegenler, Venüs ve Jüpiter ise haritada 12. evde, zayıf bir tesadüfi asalete sahip durumda görülüyor. Tüm bu göstergeler bize, önümüzdeki bir buçuk yıl içinde çok güçlü bir mücadele, yüksek motivasyon ve çatışmaların da yaşanacağını açıklamakta. Bu çatışmaların özellikle Türkiye ve AB arasında, finansal alanda, alınacak yardımlar ve fonlar konusunda olacağını düşünebiliriz. Sözkonusu haritada kazançlar noktasının da (Pars Substantiae) yükselen burçta Mars’la birleşiyor olması bu çatışmaların maddi konuları, ekonomik yardımları içine alacağını anlatmakta.

Tutulmayı meydana getiren Güneş ve Ay’ın haritada yönettiği evlere bakacak olursak, bu evlerin sırasıyla 11.  ve 10. evler olduğunu görmekteyiz. Kuşkusuz bu tutulma hem ülkemizin yönetimini, hükümetin icraatlarını ve aynı zamanda bir klübe, bir organizasyona da üye olma sürecine (11. ev) dikkat çekiyor. Tutulma derecesinin Satürn’le olan kare açısı önümüzdeki 1,5 yıllık sürecin büyük sorumluluklar ve ancak sıkı çalışmaya dayalı bir “başarı” vereceğini açıklamakta. Bununla birlikte, tutulma derecesi aynı zamanda Yay burcundaki Pluto ile de, rahat bir açı, sekstil ilişkisi içinde. Kısaca bir yanda sorumluluklar ve diplomasi yoluyla kendini ispat etmek ve hedeflere varmak bir yanda da uluslar arası camiadan alınabilecek güçlü desteklerin ve dönüştürücü kollektif enerjilerin varlığı aynı anda yapıcı bir atmosfer getirmekte.

Tutulmanın yöneticisi ise Venüs ve Venüs hem temel hem de tesadüfi asalet açısından oldukça zorlanmış durumda, 12. evde, Başak burcunda yer almakta. Venüs de Satürn’le çok rahat olmayan 45 derece (yarım kare) ilişki içinde görülmekte. Bu bakımdan gizli düşmanların, çok açık biçimde görülemeyen bazı güçlerin, söz konusu diplomatik girişimleri zorlayacağını da söylemeliyiz. Merkür ve Venüs karşılıklı etkileşim içindeler (Merkür Terazi’de, Venüs Başak burcunda) ancak Merkür hem 12. evi hem de uluslar arası ilişkileri açıklayan 9. evi yönetmekte. Venüs iyicil bir gezegen olarak, aşırı zarar verici olmamakla birlikte, gizli anlaşmaların  ve faaliyetlerin yine uluslar arası ilişkiler içinde bizi son derece meşgul edebileceğini açıklamakta.

Bu dönemde, maddi kaynakları ve finansal değerleri açıklayan 2. evin yöneticisi Mars, spekülasyonu ve riskleri de anlatan 5. evdeki Neptün’le rahat bir açı içinde (üçgen) görülmekte. Bu bakımdan Borsa’da bir hayale dayalı çok da gerçekçi olmayan, temelsiz (Neptün) hızlı yükselişlerin ardından, ani inişlerin de olacağı bir dönemden geçeceğiz. Zira Neptün yatırımları ve büyük çaplı para akımlarını gösteren 8. evin yöneticisi Venüs’le de birbirlerine isteksiz (aversion, 150 derece) durumda görülmekteler.

Önümüzdeki 1,5 yıl boyunca etkisi altına girdiğimiz tutulma haritası ile ülkemiz haritası arasında çok önemli bağlantılar görülmekte. Zira bu haritanın 10. evinde 7 derece Yengeç burcu yer almakta ve bu derecenin ülkemizin yükselen burcu ile (7 48 Yengeç) üstüne görmekteyiz. Böyle bir bağlantı başarılı olabilmek yolunda destekleyici bir görünüm sergilemekte. Ayrıca tutulma derecesi ülkemizin 5. evi üzerine düşmekte. 5. ev pozitif anlamlar içeren, neşe ve eğlencenin de evidir. Bu bakımdan tutulma hem Borsa gibi spekülatif konulara büyük bir hareketlilik getirmekte, hem de bu evin diğer konuları olan “gençler”in durumu, spor, ve eğlencei büyüme oranı ve harcamalar açısından da canlılık getirmekte.

Tutulmanın gerçekleştiği 14 Ekim günü, Ankara için Güneş’le birlikte yükselen yıldızın (heliacal rising star) ALKES, olduğunu görmekteyiz. Bu yıldız kadeh ve kupa anlamına gelir ve astrolojik sembolizminde “bir amaç uğrunda bir fikir ya da ideolojiler taşımak” biçiminde yorumlanabilir. Tutulma haritasında akslar üzerinde olan SİRİUS yıldızı ise, gökyüzünün en  parlak yıldızıdır ve büyük başarılara  işaret ettiği gibi, küçük ya da önemisiz gibi gözüken gelişmelerin aslında son derece masif, dünya çapında etkileri olacağını söyler. 

Önümüzdeki günlerde Mars, tutulmanın gerçekleşeceği 21 derece Terazi burcundan geçecektir. Mars’ın bu derecelerden geçeceği 27-31 Ekim tarihlerine özellikle dikkat etmeliyiz. Zira tutulma “yanan yol” (via combusta) içinde yer aldığı için, Mars’ın bu dereceden geçmesi, gerek diplomatik açıdan huzursuzluk gerekse, içine terörü de alabilecek gelişmelere işaret edebilir. Benzer biçimde bu döneme denk düşen 28 Ekim tarihinde aynı anda Dolunay da gerçekleşecektir  ve dolunayın Boğa-Akrep eksenin de olması, ve ülkemizin Güneş Dönüşü haritası ile eş zamanlı olması, anlaşmalarda güven ve maddi konuların son derece göz önünde olacağını açıklamakta.

Önümüzde 2 ay boyunca transit Satürn ülkemizin ilerletilmiş haritasında Güneş’in karşısında duruyor ve ilerletilmiş Ay da Güneş ile huzursuz bir açı içinde yer alıyor. Bu bakımdan Ekim ve Kasım aylarının son derece yoğun, yorucu ve bizi bir yanda da harekete geçirmeye zorlayıcı olacağını söylemeliyiz.

Satürn ülkemizin haritasında bugünlerde para ve maddi konuları açıklayan 2. evin girişi üzerinde duruyor, bir süre için geri gidecek olmakla birlikte, Satürn mali disiplin, paradan sıfırların atılması ve dış borçların yarattığı baskıların da (Satürn aynı zamanda 8. evi de yönetmekte,  8. ev: yatırımlar, borçlar, mali konular, bankacılık) işaretçisi. Eğer Satürn’ün getireceği disiplini gösterebiliriz, bu dönemde eskiden beri bizi oyalayan eksikliklerden ve sorunlardan kurtulmuş olacağız.

Bu ay sonunda gerçekleşecek olan ülkemiz Güneş Dönüşü haritası da etkisini artık iyice göstermeye başladı. Daha önceki yorumlarda, bu haritada Oğlak burcunun yükseliyor olmasını sıkı çalışma, kısıtlama ve disiplinli davranma getireceğini ve Satürn’ün de zor bir durumda, Yengeç’te ve dış ilişkileri anlatan 7. evde olmasının bizi ilişkilerde bağlayan, zora sokan ve tek başına hareketten alıkoyan yönleri olacağını ifade etmiştik. Bu haritada 11 derece Oğlak burcu yükseliyor ve Güneş 11 derece Oğlak’tan 1 ocak’ta geçer. Bu bize Ocak ayından itibaren kendimize odaklanma ve yeniden harekete geçme yönünde önemli motivasyonlar ama aynı zamanda huzursuzluklar da getirecektir.

Çok ilginç ki 17 Aralık’ta ülkemiz hakkında karar alınacağı tarihte, Merkür GERİ harekette olacak ve bu işaret bize bu dönemde alınacak olası kararların, olumlu ya da olumsuz olsun, bazı ertelemeler, yeniden değerlendirmeler ve karar değişiklikleri getirebileceğini ve dolayısıyla belirsizliklere karşı hazır olmak gereğini anlatıyor.

 

 


 

 
Paylaş » 14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye yazısını FaceBook'ta paylaş 14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye yazısını Twitter'de paylaş 14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye yazısını Google'de paylaş 14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye yazısını Delicious'ta paylaş 14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye yazısını Digg'de paylaş 14 Ekim Güneş Tutulması ve Türkiye yazısını MySpace'de paylaş

2016`da Türkiye...
2015`te Türkiye...
Mevlana:Astrolojik bir portre...
2013`te Türkiye...
2012`de Türkiye...
Neptün Balık`ta...
2011`de Türkiye...
2010`da Türkiye...
Kova`da üçlü kavuşum - Melanie...
Satürn-Uranüs Karşıtlığı- Mela...
 
Ekle
Çıkart
e-Posta adresinizi yazın
Copyright © 2003-2019 R.Hakan KIRKOĞLU Bucks - Digital Media Publishing Agency